Kochają Wielkopolskę

Sesją popularnonaukową „Bedę historykiem, naukowcem”, którą przygotowali gimnazjaliści, zakończony został projekt edukacyjny pod nazwą „Kocham Wielkopolskę” zrealizowany przez Stowarzyszenie Nasze Kaliskie dzięki uprzejmości Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Tytuł supernaukowca zdobyła Noemi Drążewska z Pleszewa.

(więcej…)

0 Komentarzy

Akademia mediacji

Serdecznie zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych na kurs doskonalący „Akademia mediacji”, który rozpocznie się w styczniu 2017 roku. Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora szkolnego, a także wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia szkoleń dla uczniów – mediatorów rówieśniczych.

(więcej…)

0 Komentarzy

Wsparcie procesowe szkół i placówek oświatowych

Przygotowaliśmy ofertę, której celem jest kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły / przedszkola / placówki. Polega ono na diagnozowaniu (z radą pedagogiczną i dyrektorem) potrzeb i wypracowaniu konkretnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności działań…

0 Komentarzy

Jeszcze Polska nie umarła

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy rozpoczynają realizację projektu edukacyjnego „Jeszcze Polska nie umarła”. Projekt jest realizowany pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny pełni Radio Centrum.

(więcej…)

0 Komentarzy

Konkursy „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku”

Na zaproszenie Pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 października 2016 roku o godz. 12.30Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu odbyła się Gala podczas której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w konkursach „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku”.

(więcej…)

0 Komentarzy

Mediacje w procesie wychowania i edukacji

18 października 2016 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli po raz drugi odbyła się konferencja „Mediacje w procesie wychowania i edukacji”. Konferencję zorganizowano w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. Została zgłoszona jako działanie naszego środowiska do wykazu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej celem było poszerzenie wiedzy na temat mediacji szkolnej i rówieśniczej, a także wskazanie przykładów dobrych praktyk.

(więcej…)

0 Komentarzy