„Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

  • Post author:

31 sierpnia 2016 Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ogłosił VII już edycję Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Wzorem roku ubiegłego uznaliśmy, że nie może w tej cennej inicjatywie zabraknąć naszego aktywnego udziału, dlatego też dokonaliśmy zgłoszenia chęci wzięcia udziału w tym ogólnopolskim projekcie przez nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Ponieważ w roku ubiegłym byliśmy jedynymi z terenu naszego miasta uczestnikami akcji, postanowiliśmy w tym roku zadbać o to, by towarzyszyły nam i współpracowały z nami, co najmniej dwie szkoły.

Pierwszy pomysł na naszą aktywności w tym zakresie, noszący roboczą nazwę „Bezpieczna sztafeta pokoleń” polegać ma na przeszkoleniu przez naszego nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji, którym od 01 września jest mgr Jerzy Szukalski, uczniów wybranej klasy szkoły średniej specjalizującej się w tematyce informatycznej a następnie poprowadzenie lekcji wyjaśniających meandry związane z prawidłowym funkcjonowaniem ochrony danych osobowych w wybranych klasach jednej ze szkół podstawowych, przez przeszkoloną uprzednio młodzież ze szkoły ponadgimnazjalnej. Będziemy dążyli do stworzenia konspektu lekcji, w której zawiłe problemy natury prawnej przekazywane będą językiem, którym na co dzień posługują się uczniowie naszych szkół. Oczywiście projekt ten nie wyczerpuje całości naszych planowanych aktywności, ale stanowi jedynie punkt wyjścia do działań, których kulminacja nastąpić ma w dniu 28 stycznia 2017, obchodzonym jako Dzień Ochrony Osobowych.