Warsztaty plastyczne Bliżej domu dla klas I-III

  • Post author:

Uczniów klas I-III szkół podstawowych zapraszamy do udziału w warsztatach plastycznych organizowanych w ramach konkursu Bliżej domu 2016. Warsztaty odbędą się w poniedziałek 19.09.2016, w godzinach 10.30-13.00 w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6. o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są w Sekretariacie Form Doskonalenia ODN Kalisz tel. 62 76 76 302.

W zajęciach mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły pod opieką nauczycieli (maksymalnie dwie drużyny z jednej placówki). Do udziału w warsztatach zaproszonych zostanie dwanaście zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń). Zajęcia poprowadzą: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska i Małgorzata Kraszkiewicz. Udział w spotkaniu jest bezpłatny – uczestnicy zobowiązani są do zabrania: kredek, pisaków, ołówków i sztywnych podkładek do rysowania formatu A-4. Udział w warsztatach może ułatwić uczniom przygotować się do konkursu plastycznego.

Konkurs plastyczny dla klas I-III szkoły podstawowej