Spotkanie pedagogów szkolnych

  • Post author:

8 czerwca 2016 odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych uczestniczących w sieci współpracy i samokształcenia pedagogów południowej Wielkopolski oraz kaliskim Klubie Pedagogów Szkolnych. Gospodarzem wydarzenia było Gimnazjum nr 4 w Kaliszu.

Spotkanie prowadziła Sylwia Melka, konsultant ds. doradztwa ODN Kalisz.

W spotkaniu uczestniczyła również Agnieszka Ciekalska, konsultant ds. profilaktyki i wychowania. Uczestnicy dzielili się sukcesami w pracy pedagogicznej osiągniętymi w obecnym roku szkolnym. Rozmawiali o trudnościach i problemach w pracy terapeutycznej z uczniem i współpracy z rodzicami. Dzielili się wiedzą zdobytą podczas udziału w licznych konferencjach. Pedagodzy prezentowali ciekawe pomysły na akcje profilaktyczne i wychowawcze. Przewodnicząca Klubu Pedagogów Szkolnych, Izabela Korycka, podzieliła się wiedzą na temat rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i rodzinnej.

W miłej atmosferze wymieniano doświadczenia, pomysły i zaplanowano tematykę spotkań sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2016/2017.