Model Nowoczesnej Szkoły

  • Post author:

10 i 11 czerwca 2016 roku w Ząbkach koło Warszawy odbyła się Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli „Model Nowoczesnej Szkoły”.

Konferencję otworzył Tomasz Łukawski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN przekazał informacje dotyczące nauki programowania w szkołach.

Wstępem do debaty o modelu nowoczesnej polskiej szkoły był wykład prof. Marleny Plebańskiej. Następnie odbył się panel dyskusyjny „Jak polska szkoła może wypełnić model kompetencji cyfrowych i dlaczego chcemy cyfrowych szkół w Polsce?”, w którym wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Maciej M. Sysło, prof. Marlena Plebańska, Artur Rudnicki, a prowadził go Marcin Polak – twórca i redaktor naczelny portalu Edunews.pl.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach przedstawili projekt interdyscyplinarny „Debata o powstaniu warszawskim” z udziałem uczniów kilku szkół wraz z wideokonferencjami on-line ze szkołami z Wielkiej Brytanii i Kosowa, a także prezentacje uczniowskie projektów wykonanych „w chmurze” podczas debaty.

W dyskusji głos zabrał także Eugeniusz Tyrajski ps. „Genek”, kombatant powstania warszawskiego.

Bardzo merytoryczne wystąpienie „Szkoła w chmurze” wygłosiła Klaudyna Stachoń, manager projektu „Microsoft dla Edukacji”.

W drugim dniu konferencji wykłady wygłosili m.in. prof. dr hab. Maciej M. Sysło („Programowanie elementem kształcenia informatycznego – wyzwania, rozwiązania i kierunki działań”) i Bohumir Soukup – czeski programista uznany przez gazetę „Business World” (2003) za jednego z najlepszych informatyków na świecie („Narzędzia do nauki programowania Baltie 3, Baltie 4 C#, SGP Studio C#”). Odbył się również kolejny panel dyskusyjny „Wprowadzenie obowiązkowych zajęć programowania do polskich szkół. Obawy, zasadność idei i pomysły na realizację kontra myślenie akademickie”.

Wystąpienie „Umiejętności dla przyszłości” zaprezentował Włodzimierz Marciński, lider cyfryzacji w Polsce. Integralną częścią konferencji były dwudniowe warsztaty dla nauczycieli, których przewodnim tematem było programowanie i robotyka w szkole.

W konferencji i w warsztatach aktywny udział wzięli nauczyciele konsultanci naszego ODN-u: Wojciech Kos i Jarosław Wujkowski.

Konferencji towarzyszyły wystawy sprzętu informatycznego.

Szczegóły można znaleźć pod adresem: www.modelnowoczesnejszkoly.pl.