Programowanie w szkole

  • Post author:

W piątek 17 czerwca 2016 roku odbyła się w siedzibie naszego ośrodka przygotowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli „Programowanie w szkole”. Jej głównym tematem było wprowadzenie do szkół, przede wszystkim na pierwszym etapie edukacji, programowania i robotyki oraz pilotaż wdrożenia nauczania programowania. Konferencję prowadziła Irena Pyszyńska-Królak – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pełnomocnik Wielkopolskiego Kuratora Oświaty ds. wdrażania nauki programowania do szkół.

W konferencji wziął udział dyrektor naszego ośrodka Jan Bartczak.

Jednym z prelegentów, który poprowadził także warsztat poświęcony robotyce i programowaniu, był Dariusz Stachecki – dyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji – organu pomocniczego MEN, znany wykładowca i organizator serii konferencji „Mobilne Technologie w Edukacji”, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI).

Po nim wykład z grą dydaktyczną z zakresu programowania zaprezentowała Grażyna Koba, autorka licznych podręczników do informatyki na różnych etapach edukacyjnych.

Konferencja oraz towarzyszące jej dwa warsztaty pomogły uczestnikom lepiej zrozumieć przesłanie tego pilotażowego programu. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie będzie bodźcem do wdrożenia tych projektów w szkołach. Prezentacje możliwości najnowcześniejszego sprzętu służącego nauce programowania przeprowadziła przedstawicielka firmy Copy Service.

Relacja filmowa