Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

  • Post author:

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Uwaga!

Nastąpiła zmiana terminu składania wniosków. Termin zostal przedłużony do 9.09.2016 na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku jest wyróżnienie nauczycieli: cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań, cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie zaangażowanych w rozwój szkoły lub placówki.

Podczas uroczystej Gali zostaną wręczone zwycięzcom finansowe nagrody i wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów oraz przekazanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych w terminie do dnia 20 lipca 2016 r.

Szkoła Roku – regulamin konkursu
Szkoła Roku – formularz zgłoszeniowy

Nauczyciel Roku – regulamin konkursu
Nauczyciel Roku – formularz zgłoszeniowy