Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych prowadzone w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

  • Post author:
  1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).
  2. Informatyka z technologią informacyjną.
  3. Przygotowanie pedagogiczne.
  4. Terapia pedagogiczna.

Szczegółowe informacje
Formularz rekrutacyjny

Dotychczasowi absolwenci kursów prowadzonych przez ODN Kalisz z zakresu terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki będą mogli uzyskać tytuł ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych po zrealizowaniu jednosemestralnych zajęć uzupełniających w cenie jednego semestru studiów podyplomowych.


Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych prowadzone w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

  • Post author:

Z uwagi na małą liczbę zgłoszeń nie przewidujemy otwarcia planowanych na rok 2016/2017 kierunków studiów podyplomowych.