Zakończenie XII Kaliskiej Przygody z Odpadami pt. „Kreatywny Recykling”

  • Post author:

4 czerwca podczas XVIII Regionalnych Spotkań Ekologicznych w Zespole Szkół w Cekowie-Kolonii odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów konkursów ogłoszonych w ramach XII Kaliskiej Przygody z Odpadami, które ufundował Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Nagrody wręczyli Przewodniczący Zarządu ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”oraz Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Pan Jan Bartczak.

Dokonano również podsumowania projektu. Szkoły i placówki, które w roku szkolnym 2015/2016 realizowały „Kaliską Przygodę z Odpadami” i zgodnie z przyjętym regulaminem przekazały raport potwierdzający przeprowadzenie różnorodnych zajęć popularyzujących wśród uczniów i w środowisku lokalnym idee segregacji odpadów otrzymały certyfikaty.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursów oraz osobom zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.