Trudne zachowania uczniów – co działa, kiedy nic nie działa

  • Post author:

31 maja w godzinach 16.00-19.00 w JOK Jarocin odbyła się konferencja „Trudne zachowania uczniów – co działa, kiedy nic nie działa”, której prelegentem był doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Jacek Pyżalski – Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w Poznaniu) oraz adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań. Autor licznych publikacji.

Organizatorami konferencji był Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki oraz Fundcja 750-lecia Jarocina, natomiast całość wspomógł Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jarocinie. Dla około 300 osób (głównie nauczycieli, ale i rodziców) zgromadzonych w sali JOK Jarocin było to niezwykle spotkanie – profesor mówił z pasją o szkole, o swojej pracy z uczniami i w ośrodku wychowawczym, o swoich obserwacjach zachowań uczniów i nauczycieli, o swoich porażkach i sukcesach. Poruszył temat błędów wychowawczych w kontekście problemów z zachowaniem wynikających z postaw osób dorosłych oraz przedstawił wybrane strategie i rozwiązania wychowawcze związane z reagowaniem na trudne zachowania uczniów.

Wstęp wygłosił Jan Bartczak dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu o treści „Klasyczne nauczanie, co działa, choć nie zawsze”.

Całość organizacyjnie przygotowały: nauczyciel Gimnazjum w Kotlinie Małgorzata Trybek oraz doradca metodyczny ODN Kalisz Beata Włoch a myślą przewodnią były słowa Freineta „Nie można wychowywać bez okazywania szacunku. Poszanowanie godności osobistej uczniów, którzy nawzajem szanują swoich nauczycieli, jest jednym z pierwszych warunków odnowy szkoły.”

Prezentacja
Relacja filmowa