Akademia Myślącego Człowieka

  • Post author:

Akademia Myślącego Człowieka to projekt realizowany przez i Liceum Ogólnokształcące oraz Niepubliczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współfinansowany ze środków Gminy Jarocin oraz Powiatu Jarocińskiego. To wspólne przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-kulturalnym, które ma pomóc uczniom kształtować umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia o współczesnej rzeczywistości; kształtować refleksyjność; uświadamiać znaczenia regionalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Celem projektu jest podkreślanie wagi wyborów dokonywanych we współczesnym świecie, świecie mediów, w świecie o dominującym konsumpcyjnym stylu życia; ważny jest również kontakt młodzieży szkolnej ze środowiskiem akademickim i instytucjami kultury. Patronem duchowym i intelektualnym Akademii Myślącego człowieka jest Zbigniew Herbert, twórca figury Pana Cogito.

Pan Cogito a ruch myśli

Zbigniew Herbert

Myśli chodzą po głowie
mówi wyrażenie potoczne

wyrażenie potoczne
przecenia ruch myśli

większość z nich
stoi nieruchomo

Wydaje się, że uczniowie wraz ze swoimi opiekunkami podjęli ów trud uruchomienia myśli.

Koordynatorami merytorycznymi ze strony UAM są prof. Jarosław Liberek oraz prof. Ewa Krawiecka, natomiast ze strony szkół dr Beata Udzik. Opiekunami grup projektowych są mgr Małgorzata Frąckowiak, mgr Grażyna Cychnerska oraz mgr Beata Wencek.

W trakcie pierwszej edycji projektu, która realizowana była w roku 2015, uczniowie uczestniczyli w wykładach i warsztatach w siedzibie uniwersytetu, zwiedzali Radio Merkury, Wielkopolską Telewizję Kablową, redakcję "Gazety Jarocińskiej"; przeprowadzali wywiady z ludźmi mediów. w grupach projektowych przeprowadzili też własne badania na następujące tematy:

  1. Wolność i miłość w filmie, muzyce i literaturze.
  2. Humor w kulturze.

Badania te związane były z twórczością artystów związanych z Jarocinem oraz Jarocińskim Festiwalem Muzyki Rockowej.