Informacja dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

  • Post author:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy § 11 pkt. 2 kwalifikacje uzyskane podczas kursu są aktualne przez 5 lat od dnia wydania zaświadczenia. Po upływie tego czasu należy ponownie ukończyć kurs, aby móc prowadzić zajęcia z uczniami.

Kurs „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy” realizowany jest przez ODN Kalisz w formie zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez Bogdana Dymarczyka, specjalistę w dziedzinie ratownictwa medycznego. Kurs trwa 35 godzin. Realizowany jest w ciągu jednego tygodnia od spotkania organizacyjnego, po uzgodnieniu kolejnych terminów z uczestnikami. Serdecznie zapraszamy.

Rejestracja w systemie ISOS, symbol KK/04/03

Dodatkowych informacji udziela kierownik kursu: Sylwia Melka 0627676307, sylwia.melka@odn.kalisz.pl