Zaczarowany świat piosenki – śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce

  • Post author:

9 kwietnia 2016 zakończyły się czternastogodzinne warsztaty MP/62/01 dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych klas I-III, oddziałów przedszkolnych, świetlic i animatorów kultury. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu śpiewu jako jednej z form edukacji muzycznej, zapoznanie z materiałem wokalnym – piosenką dla dziecka na danym etapie rozwoju, oraz zaznajomienie z możliwościami wokalnymi dziecka.

Zajęcia poprowadziła Natalia Kłysz- Sokalska, nauczyciel muzyki, autorka publikacji Zaczarowany świat muzyki – piosenki, zabawy i ćwiczenia muzyczne dla dzieci. Nauczyciele poznali założenia metodyczne zajęć umuzykalniających, skalę głosu dziecka na danym etapie rozwojowym, różne formy aktywności muzycznej. Pod okiem specjalistki tworzyli aranżacje muzyczne do piosenek oraz improwizacje wokalne. Podczas warsztatów zapoznali się również z bogatym materiałem kalendarza muzycznego oraz sposobami korelacji edukacji muzycznej z innymi dziedzinami sztuki. Głównym bohaterem zajęć była PIOSENKA, jako najprostsza i najbliższa dziecku forma muzyczna.