Emerytura nauczycielska a nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

  • Post author:

Zapraszamy na konferencję nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, które odbędzie się 11 maja 2016 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

  1. Emerytura nauczycielska a nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – celem szkolenia jest wskazanie na zakres podmiotowy i przedmiotowy obu świadczeń oraz wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy świadczeniami.
  2. Lekcje z ZUS, przedstawienie programu mającego na celu kształtowanie świadomości młodzieży w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Symbol konferencji KN/12/01