IV Konkurs Informatyczno-Plastyczny „E-Kartka Wielkanocna 2016”

  • Post author:

21 marca 2016 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wręczono dyplomy i nagrody laureatom IV Konkursu Informatyczno-Plastycznego „E-Kartka Wielkanocna 2016”. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu i miasta Kalisza oraz do uczniów szkół specjalnych wszystkich typów z powiatu i miasta Kalisza, szkół i klas integracyjnych, w których uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Cieszył się dużym zainteresowaniem.

Do konkursu zakwalifikowano 98 prac w tym 37 prac uczniów szkół podstawowych klas (I-III), 46 prac uczniów klas (IV-VI), 14 prac uczniów gimnazjum i 1 praca ze szkoły ponadgimnazjalnej. Prace cechowały pomysłowość i oryginalność oraz wysoki poziom artystyczny. Uczniowie szkół podstawowych wykonali kartki w programie MsPaint, uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych kartki w programie PowerPoint. w konkursie nagrodzono prace 15 uczniów. Patronat nad konkursem objął Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Gratulujemy sukcesu laureatom!

Lista laureatów