Storytelling with Children

  • Post author:

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli oraz klas I – III szkół podstawowych do udziału w warsztatach „Storytelling with children”. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną m.in. techniki przygotowania historii do wykorzystania na zajęciach języka obcego, omówione zostaną strategie bajania z dziećmi. Szkolenie odbędzie się 15 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w godzinach od 13.00 do 18.00.
Zajęcia prowadzić będą dr Marta Kotarba-Kańczugowska oraz mgr Witold Prymakowski.
Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o elektroniczną rejestrację w ISOS, symbol MP/63/01