WOJEWÓDZKI KONKURS ASTRONOMICZNY na referat z zakresu astronomii i astronautyki Wielkopolskie Seminarium Astronomiczne

  • Post author:

W dniu 29 lutego 2016 roku w Planetarium przy Zespole Szkół w Potarzycy odbył się Wojewódzki Konkurs Astronomiczny na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Organizatorem XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego im. Profesora Roberta Głębockiego jest Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu. Patronat merytoryczny nad seminarium i konkursem sprawują Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.
Do zawodów zgłoszono 11 referatów uczniowskich ze szkół ponadgimnazjalnych z Ostrowa, Kalisza, Wołowa i Jarocina. Podczas seminarium wygłoszono siedem referatów. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie w 15-minutowej prezentacji wybranych zagadnień z astronomii i astronautyki. Pierwsze miejsce zajęła Dorota Skowronek z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, która przedstawiła własne umiejętności związane z badaniem wszechświata. Drugie miejsce zajęła uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie (województwo dolnośląskie) Klaudia Źródłowska. W referacie przedstawiła teoretyczne rozważania dotyczące dylatacji czasu i przestrzeni zachodzące we wszechświecie. Trzecie miejsce przyznano uczniowi Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Mateuszowi Ratajskiemu, który przedstawił codzienne życie astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, przeprowadzane eksperymenty oraz programy NASA pozwalające uczniom i studentom uczestniczyć w poznawaniu kosmosu. Prelegent omówił dwa programy, w których uczestniczył wraz z innymi uczniami szkoły: program EartKAM pozwalający uczniom zdalnie sterować aparatem fotograficznym umieszczonym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wykonując zdjęcia wybranych obiektów na Ziemi, oraz program ARISS dający możliwość porozmawiania z członkiem załogi ISS. Czwarte miejsce zajął Michał Kotecki z III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, prezentując ciekawy temat górnictwa kosmicznego. Laureaci konkursu zostali zakwalifikowani do udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym i udziału w konkursie ogólnopolskim w Grudziądzu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Starostwo Powiatowe w Jarocinie.
Wraz z konkursem odbyło się Wielkopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne, w którym uczestniczyli zainteresowani uczniowie z ZSP nr 1 w Jarocinie, XIV LO w Poznaniu oraz z Gimnazjum w Potarzycy. Uczestnicy seminarium wysłuchali wykładu na temat „Dzieje wszechświata”, który wygłosił prof. dr hab. Henryk Szydłowski z UAM w Poznaniu, obejrzeli seans astronomiczny w Planetarium oraz wysłuchali referatów prezentowanych przez uczestników konkursu.