Nauka poprzez zmysły i doświadczenia

  • Post author:

24 lutego odbył się interesujący warsztat przyrodniczy „Nauka poprzez zmysły i doświadczenia” prowadzony przez Dorotę Okrasę – nauczyciela Zespołu Szkół w Rajsku. Uczestniczyli w nim nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego z powiatu kaliskiego współpracujący z doradcą metodycznym Małgorzatą Kraszkiewicz. Podczas zajęć uczestnicy zostali wprowadzeni w świat eksperymentów, które oddziałują wielozmysłowo.

Spotkanie ukazało, jak bardzo potrzebne jest prowadzenie zajęć z dziećmi poprzez badanie i obserwację. Wyrabianie umiejętności eksperymentowania, czyli stawiania hipotez, planowania, przeprowadzania eksperymentu, a następnie wyciągania i formułowania wniosków, jest najlepszym sposobem zrozumienia różnorodnych zjawisk zachodzących w środowisku społeczno-przyrodniczym. Prowadząca wskazywała, jak w przystępny oraz łatwy sposób można wyjaśnić różne zjawiska i procesy bez konieczności odwoływania się do terminologii z zakresu biologii, chemii czy fizyki. Pokazała, że niektóre eksperymenty tylko z pozoru są trudne.