Mali słuchacze, wielkie oczekiwania. Język obcy w przedszkolu i szkole

  • Post author:

18 lutego 2016 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyła się konferencja „Mali słuchacze, wielkie oczekiwania. Język obcy w przedszkolu i szkole” skierowana do nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Wśród zaproszonych gości znależli się Pan Mariusz Witczak, Naczelnik Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Pan Dariusz Dębicki, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Pan Rafał Szubert, Inspektor Oświaty Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęła dr Marta Kotarba Kańczugowska, specjalistka w zakresie pedagogiki porównawczej i polityki oświatowej w kontekście edukacji i opieki nad dzieckiem w Europie. Pani dr zajmuje się także psychodydaktyką wczesnego nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia kompetencji różnojęzycznej u dzieci.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10.00 i zakończyła się o godzinie 16.00. Udział w niej wzięło 105 nauczycieli przedszkoli i szkół pochodzących z miast, powiatów i gmin południowej Wielkopolski. W pierwszej części spotkania zostały omówione wymagania podstawy programowej w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym oraz kwalifikacje nauczycieli. Druga część konferencji była poświęcona językowi w kontekście, planowaniu i organizowaniu sytuacji sprzyjających używaniu języka przez dzieci i komunikacji. W kolejnej części mgr Jolanta Raszewska pokazała metody i formy pracy z dzieckiem/ uczniem na zajęciach językowych. Na koniec zaproponowaliśmy nauczycielom spotkanie z przedstawicielem British Council, który omówił rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie języka angielskiego na poziomie podstawowym dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.

Przedstawiciele Wydawnictw Oxford University Press oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych przeprowadzili warsztaty z wykorzystaniem własnych materiałów edukacyjnych w pracy z dzieckiem/uczniem.

Zadowolenie uczestników sprawiło, że atmosfera konferencji była bardzo dobra.