Misja i polityka jakości

MISJA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU Misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest strategia wspomagania i ukierunkowania rozwoju osobowości nauczycieli, stymulowania ich innowacyjności i kreatywności, zaspokojenia aspiracji i osobistych potrzeb…

0 Komentarzy