Blaski i cienie podstawy programowej wychowania fizycznego w praktyce szkolnej

  • Post author:

9 grudnia 2015 r. odbyła się już III konferencja dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego, zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Katedrą Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji i Sportu PWSZ w Kaliszu. W części naukowo-dydaktycznej, uczestnicy poszukiwali kompromisu pomiędzy założeniami ustawodawcy a praktyką szkolną, zapoznali się ze sposobami realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego oraz czynnikami wpływającymi na osiągnięcia uczniów.

Wykłady poprowadzili prof. Andrzej Krawański, Jan Bartczak, Zbigniew Kurzawa, dr Piotr Szewczyk, Mariusz Chojnacki. Ważnym elementem konferencji była część metodyczna, którą przeprowadzili pracownicy PWSZ w Kaliszu, dr Romuald Michniewicz i Łukasz Szymczak. Zaprezentowane lekcje wychowania fizycznego z uczniami szkoły podstawowej Potrafię dbać samodzielnie o zdrowie moich pleców i uczennicami gimnazjum Dbam o sprawność mojego ciała – otaczającą przestrzeń i przedmioty inspiracją w podejmowaniu aktywności ruchowej wskazały różnorodne podejście do treści zawartych w podstawie programowej. Podczas sesji plakatowej nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z przykładami konspektów lekcji przygotowanych przez studentów III roku wychowania fizycznego.

Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny na temat Działania dostosowawcze w rejonie kaliskim niezbędne dla lepszego wdrożenia podstawy programowej. W konferencji wzięło udział 160 nauczycieli i studentów, to duży sukces organizatorów. Uczestnicy wskazali potrzebę organizowania takich spotkań podczas których jest możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz prezentowania przykładów dobrej praktyki. Organizatorzy zadeklarowali kontynuację współpracy i poszerzenie jej o nowe rozwiązania np. prezentacje lekcji prowadzonych przez nauczyciela i studenta.

Blaski i cienie podstawy programowej wychowania fizycznego w praktyce szkolnej

  • Post author:

9 grudnia 2015 r. odbyła się już III konferencja dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego, zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Katedrą Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji i Sportu PWSZ w Kaliszu. W części naukowo-dydaktycznej, uczestnicy poszukiwali kompromisu pomiędzy założeniami ustawodawcy a praktyką szkolną, zapoznali się ze sposobami realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego oraz czynnikami wpływającymi na osiągnięcia uczniów.

(więcej…)