Neurodydaktyka w procesie efektywnego nauczania i uczenia się

  • Post author:

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z terenu południowej Wielkopolski. Celem konferencji było przedstawienie uczestnikom najistotniejszych kwestii z zakresu neurodydaktyki oraz pobudzenie do refleksji nad tworzeniem przez nauczyciela strategii rozwijania zdolności dzieci i młodzieży, z którymi pracuje na co dzień.

Spotkanie otworzyła i prowadziła Sylwia Melka, konsultant ds. doradztwa. Po powitaniu przybyłych gości głos zabrał dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Jan Bartczak, prezentując wykład „Czy Polacy mają także neurony lustrzane?”.

Głównym mówcą podczas konferencji był dr Marek Kaczmarzyk, jeden z czołowych polskich neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim, jak i nauczycielem z dwudziestodwuletnim stażem pracy w szkole średniej.

W pierwszej części konferencji uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów dr. Marka Kaczmarzyka: „Sposoby przetwarzania informacji, czyli jak działa mózg?” oraz „Neurodydaktyka w procesie rozwoju dziecka/nastolatka”.

Druga część konferencji składała się z panelu warsztatowego, prowadzonego w trzech grupach tematycznych:

Grupa A: Neurodydaktyka a inteligencja emocjonalna – warsztat prowadzony przez dr Beatę Udzik. Uczestnicy mieli możliwość przeanalizowania wpływu inteligencji emocjonalnej na efektywność uczenia się młodego człowieka. Doskonalili swoje kompetencje emocjonalne, poznając ich istotę i model.

Grupa B: Uczenie się przez całe życie w kontekście neurodydaktyki – warsztat prowadzony przez doradcę metodycznego, Hieronima Duczmala. Uczestnicy poznali zasady skutecznego uczenia się, dowiedzieli się, czym jest permamentne uczenie się oraz jakie są warunki społecznego uczenia się?

Grupa C: Emocje. Neurony lustrzane – warsztat prowadzony przez dr. Marka Kaczmarzyka.

Uczestnicy krok po kroku poznali położenie oraz wpływ neuronów lustrzanych na przeżywanie emocji oraz zachowanie uczniów. Zrozumieli, że sposób postępowania i postawa nauczyciela ma ogromny wpływ na zachowanie i motywacje uczniów do nauki.

Podczas każdego z warsztatów uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi wrażeniami, doświadczeniami i wątpliwościami, a także przykładami dobrych praktyk.

W związku z dużym zainteresowaniem konferencją informujemy, że w marcu odbędzie się ona ponownie. Zapraszamy do zapisów w systemie internetowym ISOS, symbol KN/01/02.