XII Kaliska Przygoda z Odpadami „Kreatywny recykling”

  • Post author:

26 października w siedzibie ODN odbyła się konferencja „Kreatywny recykling” inaugurująca kolejna – XII Kaliską Przygodę z Opadami. Spotkanie otworzyli Jan Bartczak, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Piotr Szyszkiewicz, specjalista ds. edukacji i informacji Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, a zarazem jeden z koordynatorów projektu.

Szkolenie prowadziły Małgorzata Mysłowska-Bandosz oraz Marta Siatka, przedstawicielki firmy Abrys. Podczas konferencji oraz warsztatów uczestnicy mieli możliwość poznania ciekawych pomysłów na realizację zajęć z zakresu edukacji ekologicznej a przede wszystkim twórczego wykorzystywania odpadów z papieru, szkła, plastiku oraz elektroodpadów. Po części teoretycznej odbyły się warsztaty tworzenia biżuterii i ozdób z makulatury.

Koordynatorzy projektu:
Małgorzata Kraszkiewicz 502 614 124
Ewa Kowalczyk-Wiśniewska 605 838 005
Piotr Szyszkiewicz 601 913 994
www.odn.kalisz.pl
www.orlistaw.pl