Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego

  • Post author:

22 października w Auli ODN miało miejsce uroczyste zakończenie projektu edukacyjnego „Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego”. Projekt edukacyjny przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach obchodów Roku Św. Jana Pawła II oraz 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego. Był on współorganizowany przez ODN we współpracy ze Stowarzyszeniem Naszym Kaliskim i współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Dzień wcześniej, 21 października, w Auli ODN odbył się konkurs recytatorski, w którym wzięły udział dzieci i młodzież z terenu działania naszego ośrodka. W konkursie wzięło udział 57 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jury wytypowało zwyciężców.

Nagrody zdobyli:

I miejsce
Bartosz Machowicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaliszu
II miejsce
Oliwia Grzonka – Zespół Szkół w Rozdrażewie
III miejsce
Tymoteusz Matuszczak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku
Wyróżnienia:
Marcelina Janaś – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej, Kacper Durski – Zespół Szkół w Sowinie Błotnej, Laura Bartoszek – Zespół Szkół w Choczu, Faustyna Skrobańska – SP SPSK w Przytocznicy, Zuzanna Domagalska – NPS w Biernatkach, Nikola Małolepsza – Szkoła Podstawowa w Mikorzynie.

W ramach całego projektu – zadania publicznego – zostały przeprowadzone 3 konkursy:

  1. Konkurs plastyczny „Biedronka dla ks. Jana”- skierowany dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych klas I-III
  2. Konkurs recytatorski „Św. Jan Paweł II – szukałem Was” – dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI (21.10.2015)
  3. Warsztaty dziennikarskie oraz konkurs „Św. Jan Paweł II w pamięci pokoleń” – dla uczniów gimnazjów (7.10.2015)

Wyniki konkursu plastycznego „Biedronka dla Ks. Jana”: W kategorii dzieci przedszkolne:

I miejsce:
Bartosz Nieborak (6 lat), Oddział Przedszkolny w Marchwaczu
II miejsce:
Julia Jędrzejewska (5 lat), Oddział Przedszkolny w Marchwaczu
III miejsce:
Marta Krysiak, (5 lat) Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu
Wyróżnienie:
Lena Szymańska, (3 lata), Oddział Przedszkolny w Marchwaczu

W kategorii klas I-III

I miejsce:
Kinga Łasman-Wielkopolska, kl. II, świetlica przy SP Nr 16 w Kaliszu
II miejsca:
Jagoda Kryś, kl. II, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Droszewie
III miejsce:
Bartosz Szubert, kl. I, Szkoła Podstawowa w Uciechowie – Filia w Raczycach,
Wyróżnienia:
Marta Grzelewska, kl. III, Szkoła Podstawowa w Goliszewie, Jakub Fabiś kl. I, Szkoła Podstawowa w Uciechowie -Filia w Raczycach, Oliwia Kozik, kl. III ,Szkoła Podstawowa w Goliszewie, Marcel Skrzypiński kl. II, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu, Sandra Klicha kl. III, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Droszewie, Patrycja Tomaszewska, kl. III ,Szkoła Podstawowa w Liskowie, Maria Frankiewicz, kl. II, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Droszewie, Aleksandra Grzelaczyk, kl. III, Szkoła Podstawowa w Rajsku, Adrianna Nowak, kl. III, Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, Antonina Tomczyk, świetlica przy SP Nr 16 w Kaliszu
Nagroda specjalna:
Krystian Ławniczak – Zespół Szkół w Odolanowie

Wszystkim osobom uczestniczącym w projekcie wręczono dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy otrzymali nagrody. Podsumowania projektu dokonała Alicja Łuczak, Prezes Stowarzyszenia Naszego Kaliskiego, a gratulacje złożył Jan Bartczak, dyrektor ODN. Przez Anetę Wasilewską, wicedyrektora ODN, został odczytany list gratulacyjny od Marzeny Wodzińskiej Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

W projekcie edukacyjnym „Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego” uczestniczyło ponad 430 dzieci, wielu nauczycieli jako opiekunów i kilkadziesiąt placówek szkolnych i przedszkolnych z terenu działania naszego ośrodka. Na Galę przybyli także rodzice i dziadkowie dzieci nagrodzonych. Nie zabrakło uśmiechu, owoców i słodkości.

Prezentacja prac konkursowych