Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego

  • Post author:

Stowarzyszenie Nasze Kaliskie we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu serdecznie zaprasza do uczestnictwa w projekcie edukacyjnym „Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego” współfinansowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Rok 2015 zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej ogłoszony został Rokiem św. Jana Pawła II. Był to papież niezwykły – sprawował posługę kapłańską, przez kilkadziesiąt lat kierował Kościołem Katolickim, niestrudzenie pielgrzymował po świecie, apelował o pokój, miał doskonały kontakt z młodzieżą. Był jednak nie tylko osobą duchowną, autorytetem moralnym, lecz również pisarzem i poetą, który w czasie swego pontyfikatu pisał bardzo osobiste utwory i udostępniał je szerokiej publiczności. W tym roku przypada również setna rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego, który kochał ludzi, przyrodę i wszelkie stworzenia, a w swoich wierszach potrafił w niezwykły sposób łączyć elementy wiary i natury. Zarówno Jan Paweł II, jak i ks. Jan Twardowski są pod wieloma względami podobni do siebie jako „żywe drogi wiodące do Boga”. W wyjątkowy sposób zostali obdarzeni łaską widzenia i talentem poetyckim, żeby móc to wyrazić. Realizacja projektu „Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego” ma na celu prezentację fenomenu twórczości i osobowości św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego oraz przeniesienia tak ważnych dla nich wartości
w przestrzeń społeczną.

W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone 3 konkursy:
1. Konkurs plastyczny „Biedronka dla ks. Jana” – skierowany dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych klas I-III
2. Konkurs recytatorski „Św. Jan Paweł II – szukałem Was” – dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI
3. Warsztaty dziennikarskie oraz konkurs „Św. Jan Paweł II w pamięci pokoleń” – dla uczniów gimnazjów
Podsumowanie dokonań młodych talentów z Południowej Wielkopolski nastąpi podczas gali zwieńczającej projekt, która odbędzie się 22 października 2015 o godz. 12:30 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Wówczas zostaną przedstawieni laureaci poszczególnych konkursów oraz wręczone nagrody, które stanowią olbrzymią motywację dla uczniów w pogłębianiu swej wiedzy.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. (62) 76 76 305
Koordynator projektu – Honorata Michałkiewicz.
Zapraszam do udziału !!!

Prezes Stowarzyszenia Nasze Kaliskie – Alicja Łuczak

SP 1-3 – karta zgłoszenia, regulamin
SP 4-6 – karta zgłoszenia, regulamin
GM – karta zgłoszenia, regulamin