Sieci współpracy i samokształcenia

  • Post author:

dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Nazwa sieciSymbol w ISOSNazwisko koordynatoraObszar działań 
Nauczyciele wychowania przedszkolnegoSWS/01/01Danuta Grzanka
danuta.grzanka@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
miasta Kalisza
SWS/02/01Joanna Dembowa
joanna.dembowa@odn.kalisz.pl
miasto Kalisz 
miasto Ostrów Wlkp.
Nauczycieli języka polskiego
z Ostrowa Wielkopolskiego
i powiatu ostrowskiego
SWS/03/01Hieronim Duczmal
hieronim.duczmal@odn.kalisz.pl
miasto Ostrów Wlkp.
powiat ostrowski
Lektury w zreformowanej
szkole podstawowej
SWS/04/01Małgorzata Juda-Mieloch
malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Podstawa programowa
z języka polskiego
w szkole ponadpodstawowej
SWS/05/01Małgorzata Juda-Mieloch
malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Interpretacja i analiza
współczesnej prozy polskiej
i światowej
SWS/06/01Maciej Michalski
maciej.michalski@odn.kalisz.pl
miasto Kalisz
powiat kaliski
Nauczyciele plastyki SWS/07/01Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Aktywny samorząd uczniowski
i społeczeństwo obywatelskie
SWS/08/01Grażyna Stępniewska
grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Nauczyciele historiiSWS/09/01Piotr Molenda
piotr.molenda@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Narzędzia i zasoby cyfrowe
na lekcjach geografii
– sieć współpracy
i samokształcenia
SWS/10/01Anna Bobińska
anna.bobinska@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Informatyka w szkoleSWS/11/01Wojciech Kos
wojciech.kos@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Nauczyciele matematyki
miasta Krotoszyna
i powiatu krotoszyńskiego
SWS/12/01Jolanta Podziemska
jolanta.podziemska@odn.kalisz.pl
miasto Krotoszyn 
powiat krotoszyński
Dzieła literackie
w języku angielskim
SWS/13/01Agnieszka Ewiak
agnieszka.ewiak@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Lekcje języka angielskiego
z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych
SWS/14/01Joanna Kubisiak
Joanna.kubisiak@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Uczeń w zespole rówieśniczymSWS/15/01Agnieszka Ciekalska 
agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Pedagodzy
południowej Wielkopolski 
SWS/16/01Sylwia Melka
sylwia.melka@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Klub Dobrego KatechetySWS/17/01Natalia Musidlak
natalia.musidlak@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Bibliotekarze
południowej Wielkopolski
SWS/18/01Monika Płonka
monika.plonka@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Nauczyciele fizyki
południowej Wielkopolski
SWS/19/01Rafał Jakubowski
rafał.jakubowski@odn.kalisz.pl
miasto Ostrów Wlkp.
powiat ostrowski
Doradztwo zawodowe
w szkole
SWS/20/01Sylwia Zimoch
sylwia.zimoch@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Edukacja wczesnoszkolna
– powiat kaliski
SWS/22/01Małgorzata Kraszkiewicz
mada135@wp.pl
powiat kaliski
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Miasta i Gminy Jarocin
SWS/23/01Beata Włoch
beatawloch@poczta.onet.pl
miasto i gmina Jarocin 
Nauczyciele wychowania fizycznego
powiatu jarocińskiego
SWS/24/01Tomasz Kosiński
tomasz.kosinski@odn.kalisz.pl
powiat jarociński
Nauczyciele matematyki
miasta Ostrzeszowa
i powiatu ostrzeszowskiego
SWS/25/01Maria Patacz
maria.patacz@odn
miasto Ostrzeszów
powiat ostrzeszowski
Szczegółowe informacje i rejestracja w ISOSie