dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Nazwa sieciSymbol w ISOSNazwisko koordynatoraObszar działań 
Aktywne przedszkoleSWS/01/01Danuta Grzanka
danuta.grzanka@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej powiatu kaliskiegoSWS/02/01Małgorzata Kraszkiewicz
mada135@wp.pl
powiat kaliski
Poloniści z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiegoSWS/03/01Hieronim Duczmal
hieronim.duczmal@odn.kalisz.pl
miasto Ostrów Wlkp.
powiat ostrowski
Lektury w zreformowanej szkole podstawowejSWS/04/01Małgorzata Juda-Mieloch
malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowejSWS/05/01Małgorzata Juda-Mieloch
malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Beletrystyka XXI wieku a podstawa programowa języka polskiego. Spojrzenie krytycznoliterackie. SWS/06/01Maciej Michalski
maciej.michalski@odn.kalisz.pl
miasto Kalisz
powiat kaliski
miasto Pleszew
powiat pleszewski
Nauczyciele plastyki SWS/07/01Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl
południowa wielkopolska
Sieć współpracy i samokształcenia – aktywny samorząd uczniowski i społeczeństwo obywatelskieSWS/08/01Grażyna Stępniewska
grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieSWS/09/01Sławomir Przygodzki
slawomir.przygodzki@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Narzędzia i zasoby cyfrowe na lekcjach geografii – sieć współpracy i samokształceniaSWS/10/01Anna Bobińska
anna.bobinska@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Programowanie w szkoleSWS/11/01Wojciech Kos
wojciech.kos@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Nauczyciele matematyki – metody pracy na lekcjach matematykiSWS/12/01Jolanta Podziemska
jolanta.podziemska@odn.kalisz.pl
miasto Kalisz
powiat kaliski
miasto Krotoszyn powiat krotoszyński
miasto Ostrów Wlkp.
powiat ostrowski
Uczeń z dysleksją na języku angielskimSWS/13/01Agnieszka Ewiak
agnieszka.ewiak@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Praca z uczniem wybitnie zdolnym na lekcjach języka angielskiegoSWS/14/01Joanna Kubisiak
joanna.kubisiak@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Uczeń w zespole rówieśniczymSWS/15/01Agnieszka Ciekalska
agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Pedagodzy południowej Wielkopolski SWS/16/01Sylwia Melka
sylwia.melka@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Nauczyciele języka polskiego z Kępna i powiatu kępińskiego, Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiegoSWS/17/01Joanna Kostrzewa
joanna.kostrzewa@odn.kalisz.pl
miasto Kępno
powiat kępiński 
miasto Ostrzeszów
powiat ostrzeszowski
Nauczyciele bibliotekarze południowej WielkopolskiSWS/18/01Monika Płonka
monika.plonka@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Nauczyciele fizyki południowej WielkopolskiSWS/19/01Rafał Jakubowski
rafał.jakubowski@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Doradztwo zawodowe w szkoleSWS/20/01Sylwia Zimoch
sylwia.zimoch@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Innowacyjne lekcje matematyki (szkoła podstawowa)SWS/21/01Maria Patacz
maria.patacz@odn.kalisz.pl
Miasto Jarocin
powiat jarociński
miasto Kępno
powiat kępiński miasto Ostrzeszów
powiat ostrzeszowski
Nauczycie uczący dzieci cudzoziemskie i reemigranckie   SWS/22/01Joanna Frontczak joanna.frontczak@odn.kalisz.pl południowa Wielkopolska
Szczegółowe informacje i rejestracja w ISOSie
Skip to content