Blaski i cienie podstawy programowej wychowania fizycznego w praktyce szkolnej

9 grudnia 2015 r. odbyła się już III konferencja dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego, zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Katedrą Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji i Sportu PWSZ w Kaliszu. W części naukowo-dydaktycznej, uczestnicy poszukiwali kompromisu pomiędzy założeniami ustawodawcy a praktyką szkolną, zapoznali się ze sposobami realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego oraz czynnikami wpływającymi na osiągnięcia uczniów.

(więcej…)

0 Komentarzy

Moja bezpieczna droga do szkoły

W dniu 30 listopada 2015r. w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się finał konkursu plastycznego „Moja bezpieczna droga do szkoły” dla uczniów klas I–VI szkół podstawowych południowej Wielkopolski. Organizatorami imprezy byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu oraz Wydział Ruchu Drogowego KMP w Kaliszu.

(więcej…)

0 Komentarzy

Neurodydaktyka w procesie efektywnego nauczania i uczenia się

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z terenu południowej Wielkopolski. Celem konferencji było przedstawienie uczestnikom najistotniejszych kwestii z zakresu neurodydaktyki oraz pobudzenie do refleksji nad tworzeniem przez nauczyciela strategii rozwijania zdolności dzieci i młodzieży, z którymi pracuje na co dzień.

(więcej…)

0 Komentarzy

Bliżej domu – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce

„Bliżej domu – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce” to zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w Kaliszu. Celem działań projektowych współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu była  popularyzacja wiedzy o Wielkopolsce. W ramach projektu zrealizowano m.in. warsztaty plastyczne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz warsztaty edytorsko – fotograficzne dla gimnazjalistów.

(więcej…)

0 Komentarzy