Rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych

Szanowni Państwo,

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych.

0 Komentarzy

Sieć współpracy nauczycieli matematyki, fizyki i chemii

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na dwudniowe seminaria (piątek, sobota) w ramach sieci współpracy szkół adresowane do nauczycieli matematyki, fizyki i chemii szkół ponadgimnazjalnych, które będą odbywać się od października do listopada w 5 miastach: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

0 Komentarzy

Kolejne grupy: Nowa podstawa programowa – grant dla nauczycieli języka polskiego, angielskiego i historii

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego i historii do udziału w zajęciach poświęconych analizie nowej podstawy programowej. Grant jest realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ale zajęcia odbędą się w ODN w Kaliszu dnia 8 czerwca 2017 roku w godzinach 15.00-18.15. Szczegóły w załączniku. Liczba miejsca ograniczona: dla każdego przedmiotu przewidziano jedną grupę. Zapisy na stronie internetowej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

0 Komentarzy

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z matematyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z matematyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii”

0 Komentarzy

Matematyka w szkole podstawowej i gimnazjum

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego do udziału w seminarium „Matematyka w szkole podstawowej i gimnazjum” Celem seminarium jest…

0 Komentarzy

Grant edukacyjny Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym nadpobudliwym psychoruchowo, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i dysfunkcjami rozwojowym”

Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zaprasza wszystkich nauczycieli szkół i placówek oświatowych z całej Wielkopolski na szkolenie w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nt. „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym nadpobudliwym…

0 Komentarzy
Close Menu