Szkolenie grantowe G/36 – „Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej. Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby rozwijania zainteresowań uczniów”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu organizuje grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. „Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej.…

0 Komentarzy

Grant edukacyjny Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Komunikacja międzypokoleniowa – radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach z uczniami i rodzicami”

Szanowni Państwo, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych z województwa wielkopolskiego na szkolenie w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Komunikacja międzypokoleniowa – radzenie sobie w sytuacjach trudnych w…

0 Komentarzy

GRANT: “Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole” (G/20)

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu organizuje w nowym roku szkolnym 2018/2019 do udziału w szkoleniu…

0 Komentarzy
Close Menu