Nasz pomysł na ochronę środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” II edycja – odpady.

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w szczególności młodzieży gimnazjalnej, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

(więcej…)

0 Komentarzy

Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy współpracy z Planetarium w Potarzycy rozpisuje w roku szkolnym 2016/2017 Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego oraz organizuje Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne dla laureatów konkursu.

(więcej…)

0 Komentarzy

IV Międzyszkolny Konkurs Informatyczno-Polonistyczny

Zapraszamy uczniów szkół i placówek specjalnych, uczniów posiadających orzeczenia, uczniów nauczania indywidualnego ze specyficznymi trudnościami w nauce (z województwa wielkopolskiego) do wzięcia udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Informatyczno-Polonistycznym: "Henryk Sienkiewicz…

0 Komentarzy

Jeszcze Polska nie umarła

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy rozpoczynają realizację projektu edukacyjnego „Jeszcze Polska nie umarła”. Projekt jest realizowany pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny pełni Radio Centrum.

(więcej…)

0 Komentarzy
Close Menu