Konsultanci

  Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół. Najważniejszym celem pracowni jest projektowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej. Pracownia Doradztwa oraz Sieci Współpracy i…

0 Komentarzy

Harmonogramy konferencji metodycznych

Harmonogram konferencji przedmiotowych zespołów metodycznych oraz konferencji na wrzesień 2018 przedszkola, SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA Plastyka Ewa Kowalczyk-Wisniewska 24.09.2018 godz.15.00-16.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu aula Konferencja metodyczna „Organizacja pracy doradcy…

0 Komentarzy

Doradcy

Jednym ze statutowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspomaganie i koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. (Dziennik…

0 Komentarzy
Close Menu