Konsultanci

  Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół. Najważniejszym celem pracowni jest projektowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej. Pracownia Doradztwa oraz Sieci Współpracy i…

0 Komentarzy

Doradcy

Jednym ze statutowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspomaganie i koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w…

0 Komentarzy
Close Menu