GRANT WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY: Rozwijanie myślenia naukowego, matematycznego, argumentowania i wnioskowania na zajęciach matematycznych i informatycznych na każdym etapie kształcenia.

Szanowni Państwo, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia w Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza…

0 Komentarzy

Szkolenie grantowe G/37 – „Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu organizuje grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty “Jestem świadomym nauczycielem…

0 Komentarzy

Szkolenie grantowe G/36 – „Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej. Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby rozwijania zainteresowań uczniów”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu organizuje grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. „Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej.…

0 Komentarzy

Grant edukacyjny Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Komunikacja międzypokoleniowa – radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach z uczniami i rodzicami”

Szanowni Państwo, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych z województwa wielkopolskiego na szkolenie w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Komunikacja międzypokoleniowa – radzenie sobie w sytuacjach trudnych w…

0 Komentarzy

Grant: Nowy nadzór pedagogiczny – formy realizacji, znajomość i stosowanie prawa oświatowego, akty prawa wewnątrzszkolnego (wewnątrzprzedszkolnego). Dokumentacja w szkole.

Szanowni Państwo,  Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty…

0 Komentarzy

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, fizyki i chemii”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przystępuje do realizacji drugiej części grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, fizyki i chemii”. Szkolenia adresowane do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych odbywać…

0 Komentarzy
  • 1
  • 2
Close Menu