XII Kaliska Przygoda z Odpadami „Kreatywny recykling”

26 października w siedzibie ODN odbyła się konferencja „Kreatywny recykling” inaugurująca kolejna – XII Kaliską Przygodę z Opadami. Spotkanie otworzyli Jan Bartczak, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Piotr Szyszkiewicz, specjalista ds. edukacji i informacji Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, a zarazem jeden z koordynatorów projektu.

(więcej…)

0 Komentarzy

Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego

22 października w Auli ODN miało miejsce uroczyste zakończenie projektu edukacyjnego „Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego”. Projekt edukacyjny przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach obchodów Roku Św. Jana Pawła II oraz 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego. Był on współorganizowany przez ODN we współpracy ze Stowarzyszeniem Naszym Kaliskim i współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

(więcej…)

0 Komentarzy

Informacja o Konferencji „Mediacja w szkole jako sposób rozwiązywania konfliktów i interwencja w trudnych sytuacjach wychowawczych” (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, 17 października 2015)

W konferencji udział wzięli nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni z terenu południowej Wielkopolski. Prelegentami byli Jan Bartczak – dyrektor ODN Kalisz, Anna Gmurowska – certyfikowany mediator, funkcjonariusz Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Agnieszka Ciekalska – konsultanta ds. wychowania i profilaktyki w ODN Kalisz, pedagog i socjoterapeuta, Sylwia Melka – konsultant ODN i pedagog szkolny.

Głównymi założeniami wydarzenia była popularyzacja idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów oraz pokazanie, że mediacja może być narzędziem do poszerzania sfery poznawczej ucznia.

(więcej…)

0 Komentarzy