Moja bezpieczna droga do szkoły

W dniu 30 listopada 2015r. w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się finał konkursu plastycznego „Moja bezpieczna droga do szkoły” dla uczniów klas I–VI szkół podstawowych południowej Wielkopolski. Organizatorami imprezy byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu oraz Wydział Ruchu Drogowego KMP w Kaliszu.

0 Komentarzy

Neurodydaktyka w procesie efektywnego nauczania i uczenia się

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z terenu południowej Wielkopolski. Celem konferencji było przedstawienie uczestnikom najistotniejszych kwestii z zakresu neurodydaktyki oraz pobudzenie do refleksji nad tworzeniem przez nauczyciela strategii rozwijania zdolności dzieci i młodzieży, z którymi pracuje na co dzień.

0 Komentarzy

Bliżej domu – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce

„Bliżej domu – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce” to zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w Kaliszu. Celem działań projektowych współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu była  popularyzacja wiedzy o Wielkopolsce. W ramach projektu zrealizowano m.in. warsztaty plastyczne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz warsztaty edytorsko – fotograficzne dla gimnazjalistów.

0 Komentarzy

XII Kaliska Przygoda z Odpadami „Kreatywny recykling”

26 października w siedzibie ODN odbyła się konferencja „Kreatywny recykling” inaugurująca kolejna – XII Kaliską Przygodę z Opadami. Spotkanie otworzyli Jan Bartczak, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Piotr Szyszkiewicz, specjalista ds. edukacji i informacji Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, a zarazem jeden z koordynatorów projektu.

0 Komentarzy

Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego

22 października w Auli ODN miało miejsce uroczyste zakończenie projektu edukacyjnego „Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego”. Projekt edukacyjny przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach obchodów Roku Św. Jana Pawła II oraz 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego. Był on współorganizowany przez ODN we współpracy ze Stowarzyszeniem Naszym Kaliskim i współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

0 Komentarzy

Informacja o Konferencji „Mediacja w szkole jako sposób rozwiązywania konfliktów i interwencja w trudnych sytuacjach wychowawczych” (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, 17 października 2015)

W konferencji udział wzięli nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni z terenu południowej Wielkopolski. Prelegentami byli Jan Bartczak – dyrektor ODN Kalisz, Anna Gmurowska - certyfikowany mediator, funkcjonariusz Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Agnieszka Ciekalska - konsultanta ds. wychowania i profilaktyki w ODN Kalisz, pedagog i socjoterapeuta, Sylwia Melka - konsultant ODN i pedagog szkolny.

Głównymi założeniami wydarzenia była popularyzacja idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów oraz pokazanie, że mediacja może być narzędziem do poszerzania sfery poznawczej ucznia.

0 Komentarzy
Close Menu