Spotkanie pedagogów południowej Wielkopolski

13 stycznia 2016 roku w Ośrodku członkowie sieci współpracy i samokształcenia pedagogów południowej Wielkopolski uczestniczyli w seminarium "Cyfrowe dzieci – jak technologie wpływają na młode pokolenie?”.
Pierwszą część seminarium prowadził Wojciech Kos, konsultant ds. edukacji informatycznej i multimedialnej. Pedagodzy poznali możliwości wykorzystania tabletów, prezenterów i stołów multimedialnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Za pomocą platformy internetowej Kahoot tworzyli interaktywne quizy, które będą mogli wykorzystać podczas zajęć prowadzonych z uczniami.

(więcej…)

0 Komentarzy

Blaski i cienie podstawy programowej wychowania fizycznego w praktyce szkolnej

9 grudnia 2015 r. odbyła się już III konferencja dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego, zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Katedrą Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji i Sportu PWSZ w Kaliszu. W części naukowo-dydaktycznej, uczestnicy poszukiwali kompromisu pomiędzy założeniami ustawodawcy a praktyką szkolną, zapoznali się ze sposobami realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego oraz czynnikami wpływającymi na osiągnięcia uczniów.

(więcej…)

0 Komentarzy

Moja bezpieczna droga do szkoły

W dniu 30 listopada 2015r. w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się finał konkursu plastycznego „Moja bezpieczna droga do szkoły” dla uczniów klas I–VI szkół podstawowych południowej Wielkopolski. Organizatorami imprezy byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu oraz Wydział Ruchu Drogowego KMP w Kaliszu.

(więcej…)

0 Komentarzy

Neurodydaktyka w procesie efektywnego nauczania i uczenia się

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z terenu południowej Wielkopolski. Celem konferencji było przedstawienie uczestnikom najistotniejszych kwestii z zakresu neurodydaktyki oraz pobudzenie do refleksji nad tworzeniem przez nauczyciela strategii rozwijania zdolności dzieci i młodzieży, z którymi pracuje na co dzień.

(więcej…)

0 Komentarzy

Bliżej domu – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce

„Bliżej domu – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce” to zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w Kaliszu. Celem działań projektowych współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu była  popularyzacja wiedzy o Wielkopolsce. W ramach projektu zrealizowano m.in. warsztaty plastyczne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz warsztaty edytorsko – fotograficzne dla gimnazjalistów.

(więcej…)

0 Komentarzy

XII Kaliska Przygoda z Odpadami „Kreatywny recykling”

26 października w siedzibie ODN odbyła się konferencja „Kreatywny recykling” inaugurująca kolejna – XII Kaliską Przygodę z Opadami. Spotkanie otworzyli Jan Bartczak, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Piotr Szyszkiewicz, specjalista ds. edukacji i informacji Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, a zarazem jeden z koordynatorów projektu.

(więcej…)

0 Komentarzy

Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego

22 października w Auli ODN miało miejsce uroczyste zakończenie projektu edukacyjnego „Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego”. Projekt edukacyjny przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach obchodów Roku Św. Jana Pawła II oraz 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego. Był on współorganizowany przez ODN we współpracy ze Stowarzyszeniem Naszym Kaliskim i współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

(więcej…)

0 Komentarzy

Informacja o Konferencji „Mediacja w szkole jako sposób rozwiązywania konfliktów i interwencja w trudnych sytuacjach wychowawczych” (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, 17 października 2015)

W konferencji udział wzięli nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni z terenu południowej Wielkopolski. Prelegentami byli Jan Bartczak – dyrektor ODN Kalisz, Anna Gmurowska – certyfikowany mediator, funkcjonariusz Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Agnieszka Ciekalska – konsultanta ds. wychowania i profilaktyki w ODN Kalisz, pedagog i socjoterapeuta, Sylwia Melka – konsultant ODN i pedagog szkolny.

Głównymi założeniami wydarzenia była popularyzacja idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów oraz pokazanie, że mediacja może być narzędziem do poszerzania sfery poznawczej ucznia.

(więcej…)

0 Komentarzy
Close Menu