Seminarium w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie

Grupa kilkunastu nauczycieli z Wielkopolski w okresie minionych ferii uczestniczyła w bezpłatnym seminarium w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Wyjazd odbywał się w ramach projektu Zachować Pamięć. Historia i kultura dwóch narodów, który realizują wspólnie Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Instytut Yad Vashem.

0 Komentarzy

Akademia Mediacji

Od 20 stycznia do 18.02 lutego 2017 roku po raz pierwszy w Ośrodku odbył się kurs doskonalący „Akademia Mediacji”. Celem kursu było przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora szkolnego, a także wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia szkoleń dla uczniów – mediatorów rówieśniczych.

 

0 Komentarzy

Dziecko z autyzmem – współczesne metody terapii

7 grudnia 2016 roku w siedzibie naszego Ośrodka odbyła się konferencja „Dziecko z autyzmem – współczesne metody terapii”. Konferencja zorganizowana została w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Autyzmu. Jej celem było poszerzenie wiedzy na temat pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, a także wskazanie przykładów dobrych praktyk w zakresie metod pracy z dzieckiem w sali doświadczalnej.

0 Komentarzy

Microsoft dla Edukacji

23 stycznia odbyła się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu konferencja „Microsoft dla Edukacji”. Wzięli w niej udział dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedstawiciele samorządów i nauczyciele z terenu Wielkopolski Południowej.

Konferencję otworzył Jan Bartczak, dyrektor ODN w Kaliszu.

0 Komentarzy

Jeszcze Polska nie umarła

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo – Parkowy w Dobrzycy realizują projekt edukacyjny „Jeszcze Polska nie umarła”. Projekt jest realizowany pod Patronatem Honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

0 Komentarzy

Sesja popularnonaukowa z fizyki – „Światło i dźwięk”

W dniu 17 stycznia 2017 r. w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Jarocinie odbyła się sesja popularnonaukowa, zorganizowana przez P. Wiesławę Idziak – nauczyciela doradcę metodycznego z fizyki przy ODN Kalisz, na temat "Światło i dźwięk". Celem sesji było propagowanie zagadnień fizycznych oraz pokazanie metod przeprowadzania eksperymentów fizycznych i chemicznych.

0 Komentarzy

IV Międzyszkolny Konkurs Informatyczno-Polonistyczny: „Henryk Sienkiewicz – nasz noblista, pisarz, który poruszał naszą wyobraźnię” – prezentacja multimedialna

16 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie IV Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno-Polonistycznego: „Henryk Sienkiewicz – nasz noblista, pisarz, który poruszał naszą wyobraźnię” – prezentacja multimedialna. Dyplomy, podziękowania i nagrody wręczyli: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu pani Małgorzata Anczykowska i Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu pan Jan Bartczak. Uroczyste podsumowanie konkursu umilił koncert kolęd w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół w Iwanowicach.

0 Komentarzy

Blaski i cienie wychowania fizycznego w klasach I-III. Aktywność nauczycieli i samorządów w zakresie kultury fizycznej – IV konferencja dla nauczycieli i studentów

14 grudnia 2016 r. odbyła się kolejna konferencja dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego, zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Katedrą Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji i Sportu PWSZ w Kaliszu. W części naukowo-dydaktycznej, prowadzonej przez prof. Andrzeja Krawańskiego, uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – realizacja zadań wychowania fizycznego na I etapie edukacyjnym – prelegent Małgorzata Gałczyńska, wykładowca WPA w Kaliszu oraz Wychowanie fizyczne w klasach I-III – gry i zabawy ruchowe – prelegent Tomasz Kosiński, doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego ODN w Kaliszu.

0 Komentarzy

Moja bezpieczna droga do szkoły

5 grudnia 2016r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się finał konkursu „Moja bezpieczna droga do szkoły”. Organizatorami wydarzenia byli: ODN w Kaliszu, WORD w Kaliszu, Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe kalendarze ze zdjęciami prac laureatów I etapu konkursu i dyplomy uczestnictwa.

0 Komentarzy
Close Menu