XII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu kaliskiego.

W dniu 7 czerwca w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbył się XII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu kalskiego. Łącznie uczestniczyło 33 laureatów gminnych konkursów. Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Nasze Kalskie. Prezes Stowarzyszenia Pani Alicja Łuczak ufundowała nagrody książkowe dla laureatów konkursu. Patronat honorowy objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Organizatorami konkursu był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Klub „ Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

(więcej…)

0 Komentarzy

Finał XII Konkursu Wiedzy o Sztuce – Sztuka Klasycyzmu

29 maja 2017 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się finał XII Konkursu Wiedzy o Sztuce – Sztuka Klasycyzmu. W konkursie wzięło udział 37 uczniów z 8 gimnazjów, do finału zakwalifikowało się 14 uczniów z 7 gimnazjów z terenu południowej Wielkopolski. Zadaniem finałowym było przedstawić prezentację na wylosowany wcześniej temat z zakresu sztuki klasycyzmu.

(więcej…)

0 Komentarzy

Miejsko-Powiatowy Dzień Dziecka

27 czerwca odbył się nad zalewem Szałe Miejsko-Powiatowy Dzień Dziecka. Zorganizowano go pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza, Burmistrza Gminy Opatówek, Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz Starosty Kaliskiego. Jednym z partnerów i współorganizatorów był także Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Stoisko Samorządu Województwa Wielkopolskiego było charakterystyczne i chyba największe.

(więcej…)

0 Komentarzy

Konferencja metodyczna: fizyka, informatyka, chemia, biologia, przyroda, nauki ogólne

11 kwietnia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyła się konferencja dotycząca: ochrony danych osobowych oraz wykorzystania mobilnego laboratorium na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i w nauczaniu wczesnoszkolnym. w konferencji uczestniczyli zainteresowani nauczyciele fizyki, informatyki, biologii, chemii, przyrody i edukacji wczesnoszkolnej. 

(więcej…)

0 Komentarzy

Baltie, Scratch i algorytmy… Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?

24 kwietnia w ODN Kalisz odbyła się konferencja połączona z warsztatami dla nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych ze szkół podstawowych i gimnazjów. Temat konferencji: „Baltie, Scratch i algorytmy… Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?” Spotkanie prowadziła Grażyna Koba autorka podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych. Pani Grażyna była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej.

(więcej…)

0 Komentarzy

V Konkurs Informatyczno-Plastyczny „E-Kartka Wielkanocna 2017”

10 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wręczono dyplomy i nagrody laureatom V Konkursu Informatyczno-Plastycznego „E-Kartka Wielkanocna 2017”. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu i miasta Kalisza oraz do uczniów szkół specjalnych wszystkich typów z województwa wielkopolskiego, szkół i klas integracyjnych, w których uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Cieszył się dużym zainteresowaniem.

(więcej…)

0 Komentarzy

Rotmistrz Pilecki – zwyczajny bohater (3)

27 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w holu naprzeciwko sali sesyjnej Sejmiku, uroczyście otwarto wystawę „Rotmistrz Pilecki – zwyczajny bohater” przygotowaną przez Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Słowo wstępne do zgromadzonych gości wygłosiła Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW. 

(więcej…)

0 Komentarzy
Close Menu