Finał XII Konkursu Wiedzy o Sztuce – Sztuka Klasycyzmu

29 maja 2017 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się finał XII Konkursu Wiedzy o Sztuce – Sztuka Klasycyzmu. W konkursie wzięło udział 37 uczniów z 8 gimnazjów, do finału zakwalifikowało się 14 uczniów z 7 gimnazjów z terenu południowej Wielkopolski. Zadaniem finałowym było przedstawić prezentację na wylosowany wcześniej temat z zakresu sztuki klasycyzmu.

0 Komentarzy

Miejsko-Powiatowy Dzień Dziecka

27 czerwca odbył się nad zalewem Szałe Miejsko-Powiatowy Dzień Dziecka. Zorganizowano go pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza, Burmistrza Gminy Opatówek, Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz Starosty Kaliskiego. Jednym z partnerów i współorganizatorów był także Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Stoisko Samorządu Województwa Wielkopolskiego było charakterystyczne i chyba największe.

0 Komentarzy

Baltie, Scratch i algorytmy… Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?

24 kwietnia w ODN Kalisz odbyła się konferencja połączona z warsztatami dla nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych ze szkół podstawowych i gimnazjów. Temat konferencji: „Baltie, Scratch i algorytmy... Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?” Spotkanie prowadziła Grażyna Koba autorka podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych. Pani Grażyna była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej.

0 Komentarzy

V Konkurs Informatyczno-Plastyczny „E-Kartka Wielkanocna 2017”

10 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wręczono dyplomy i nagrody laureatom V Konkursu Informatyczno-Plastycznego „E-Kartka Wielkanocna 2017”. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu i miasta Kalisza oraz do uczniów szkół specjalnych wszystkich typów z województwa wielkopolskiego, szkół i klas integracyjnych, w których uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Cieszył się dużym zainteresowaniem.

0 Komentarzy

Rotmistrz Pilecki – zwyczajny bohater (3)

27 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w holu naprzeciwko sali sesyjnej Sejmiku, uroczyście otwarto wystawę „Rotmistrz Pilecki – zwyczajny bohater” przygotowaną przez Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Słowo wstępne do zgromadzonych gości wygłosiła Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW. 

0 Komentarzy

Od szkoły tradycyjnej do nauczania w świecie nowych mediów

8 marca 2017 roku w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyła się konferencja „Od szkoły tradycyjnej do nauczania w świecie nowych mediów”. Celem konferencji było przedstawienie roli wybranych systemów kształcenia i koncepcji autorytetu nauczyciela na rozwój dydaktyki w XIX i XX wieku, a także poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego ucznia w wirtualnym świecie.

0 Komentarzy

Spotkanie w PCSS

Jak będzie wyglądać szkoła przyszłości? Które narzędzia będą w niej popularne, które będą skutecznie wspomagać proces edukacji? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi dyrektorzy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej w Laboratorium Szkoły Przyszłości w Poznaniu. Spotkanie odbyło się 20 lutego 2017 roku.

0 Komentarzy
Close Menu