Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Cytaty Dziecko salonu – fragmenty Konwencja o Prawach Dziecka Mały Przegląd – unikalny periodyk pisany przez dzieci i młodzież Organizacja samorządu wychowanków w Domach Sierot

0 Komentarzy

Misja i polityka jakości

MISJA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU Misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest strategia wspomagania i ukierunkowania rozwoju osobowości nauczycieli, stymulowania ich innowacyjności i kreatywności, zaspokojenia aspiracji i osobistych potrzeb…

0 Komentarzy

Sieci

  Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych   Nazwa sieci Symbol Nazwisko koordynatora Obszar działań Nauczyciele wychowania przedszkolnego SWS/01/01 Danuta Grzanka danuta.grzanka@odn.kalisz.pl południowa Wielkopolska Lektury…

0 Komentarzy
  • 1
  • 2
Close Menu