Warsztaty plastyczne Bliżej domu dla klas I-III

Uczniów klas I-III szkół podstawowych zapraszamy do udziału w warsztatach plastycznych organizowanych w ramach konkursu Bliżej domu 2016. Warsztaty odbędą się w poniedziałek 19.09.2016, w godzinach 10.30-13.00 w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6. o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są w Sekretariacie Form Doskonalenia ODN Kalisz tel. 62 76 76 302.

(więcej…)

0 Komentarzy

„Jadźka Rysuje” – myślenie wizualne w szkole

Zapraszamy nauczycieli szkół i placówek oświatowych na warsztaty z zakresu myślenia wizualnego, które odbędą się 22 października 2016 roku w godz. 9.00-15.30 w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Warsztaty poprowadzi Natalia Klonowska (znana jako „Jadźka Rysuje”) – jedna z najlepszych Myślicielek Wizualnych w Polsce. Tłumaczy skomplikowane treści za pomocą prostych słów i rysunków.

Zapisy na szkolenie w ISOS, symbol WN/30/01

(więcej…)

0 Komentarzy

Regulaminy konkursów dla szkół podstawowych i gimnazjów w projekcie „Bliżej domu 2016”

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w Kaliszu zaprasza nauczycieli i uczniów z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski do udziału w zadaniu publicznym: Bliżej domu 2016 – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Planowane warsztaty i konkursy prowadzić będą członkowie Stowarzyszenia – nauczyciele doradcy i konsultanci z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz pracownicy muzeów i regionaliści.

(więcej…)

0 Komentarzy

Zakończenie XII Kaliskiej Przygody z Odpadami pt. „Kreatywny Recykling”

4 czerwca podczas XVIII Regionalnych Spotkań Ekologicznych w Zespole Szkół w Cekowie-Kolonii odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów konkursów ogłoszonych w ramach XII Kaliskiej Przygody z Odpadami, które ufundował Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Nagrody wręczyli Przewodniczący Zarządu ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”oraz Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Pan Jan Bartczak.

(więcej…)

0 Komentarzy

Uczenie się mimochodem. Poznaję świat, bo mam 6 lat

Zapraszamy 30 maja 2016 na kolejną konferencję dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Interesującym zagadnieniom prezentowanym podczas spotkania towarzyszyć będzie główne przesłanie mówiące o tym, że dzieci uczą się mimochodem, że efektywnie zapamiętują, jeśli uda się je zaangażować emocjonalnie. W tak postrzeganym procesie nauczania warta szczególnej uwagi jest skuteczność nauczyciela pielęgnującego i wykorzystującego naturalną ciekawość dzieci, motywującego je do samodzielności, kreatywności. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja w ISOS symbol KN/14 www.isos.odn.kalisz.pl

Zaproszenie

(więcej…)

0 Komentarzy

Neuroedukacja – nauczanie przyjazne mózgowi

Serdecznie zapraszamy na letni kurs „Neuroedukacja – nauczanie przyjazne mózgowi” obejmujący cykl zajęć w obszarze dydaktyki ewolucyjnej, neuroedukacji i memetyki szkolnej. Kurs odbędzie się w dniach 8-11.08.2016 r. Wykłady i warsztaty poprowadzi dr Marek…

0 Komentarzy

IV Konkurs na Ciekawe Doświadczenie Fizyczne

16 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbędzie się „IV Konkurs na Ciekawe Doświadczenie Fizyczne”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia uczestników do konkursu…

0 Komentarzy
Close Menu