Kaliska Przygoda z Odpadami

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Związek Komunalny Gmin – „Czyste Miasto, Czysta Gmina” serdecznie zapraszają nauczycieli z terenu południowej Wielkopolski na konferencję inaugurującą XIV edycję projektu edukacyjnego Kaliska Przygoda z Odpadami. Konferencja…

0 Komentarzy

Kwiaty dla Waszej Szkoły

SZANOWNI PAŃSTWO
Dyrektorzy Szkół i Przeszkoli
z terenu Kalisza i okolic

W zupełnie niewiarygodnych okolicznościach zrodziła się możliwość bezpłatnego otrzymania kwiatków o wdzięcznej nazwie ZIEMOWITY (czyli te witające zimę). Do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dotarł hodowca, który chce odstąpić te kwiaty, ale tylko jednostkom oświatowym z terenu naszego województwa.

(więcej…)

0 Komentarzy

Bezpieczna szkoła – nauczyciel wobec zachowań agresywnych i autoagresji ucznia

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Sytuacje trudne w szkole – zastosowanie procedur radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi”, które poprowadzi Małgorzata Łuba psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, ekspert w zakresie profilaktyki problemów związanych z depresją i próbami samobójczymi wśród dzieci i młodzieży. Warsztaty odbędą się 26 października 2017 roku w godz. 10.00-15.00 w Sali 32 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

(więcej…)

0 Komentarzy

Konkurs „Będę Biznesmenem – BeBi”

Departament Edukacji i Nauki w Poznaniu informuje o organizowanym konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Będę Biznesmenem – BeBi”.

Celem Konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości. 

5 października odbędą się darmowe warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli, które pomogą w przygotowaniu uczniów do konkursu. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

(więcej…)

0 Komentarzy

Mediacje w szkole – tworzenie dobrego klimatu nauki i wychowania

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję Mediacje w szkole – tworzenie dobrego klimatu nauki i wychowania. Jest ona adresowana do dyrektorów szkół, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, sędziów, kuratorów sądowych, przedstawicieli wszystkich instytucji, którym leży na sercu dobro i harmonijny rozwój dzieci i młodzieży 18 września (poniedziałek) o godz. 10.00 w Auli Collegium Oecologicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu im. Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, ul. Poznańska 201-205.

(więcej…)

0 Komentarzy

Bezpieczna szkoła – nauczyciel wobec zachowań agresywnych i autoagresji ucznia

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Bezpieczna szkoła – nauczyciel wobec zachowań agresywnych i autoagresji ucznia”, która odbędzie się 25 października 2017 roku o godz. 12.00 w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Celem konferencji jest poznanie mechanizmów psychologicznych autoagresji, agresji impulsywnej oraz zasad reagowania szkoły/placówki w sytuacjach trudnych.

(więcej…)

0 Komentarzy
Close Menu