Misja i polityka jakości

MISJA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU Misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest strategia wspomagania i ukierunkowania rozwoju osobowości nauczycieli, stymulowania ich innowacyjności i kreatywności, zaspokojenia aspiracji i osobistych potrzeb…

0 Komentarzy

Blaski i cienie podstawy programowej wychowania fizycznego w praktyce szkolnej

9 grudnia 2015 r. odbyła się już III konferencja dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego, zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Katedrą Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji i Sportu PWSZ w Kaliszu. W części naukowo-dydaktycznej, uczestnicy poszukiwali kompromisu pomiędzy założeniami ustawodawcy a praktyką szkolną, zapoznali się ze sposobami realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego oraz czynnikami wpływającymi na osiągnięcia uczniów.

(więcej…)

0 Komentarzy
Close Menu