Kolejna Apteczkowa Szkoła

Dwunastu nauczycieli, trzy dni intensywnego szkolenia, a teraz w drogę. Szkoła Podstawowa w Brzezinach przy ulicy Wrocławskiej rusza z rekomendowanym programem profilaktyki uniwersalnej i zdrowia psychicznego Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej.  To kolejna…

0 Komentarzy

Struktura

Dyrektor ODN Wicedyrektor ODN Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pełnomocnik do spraw „Wewnętrznego Systemu Jakości” Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół. Najważniejszym celem pracowni jest projektowanie, organizowanie i prowadzenie form…

0 Komentarzy

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 182 tel.: 887 081 843 PKO BP SA Nr 24 1020 4027 0000 1302 1519 9654 NIP 618 13 51 567 Regon 001408016…

0 Komentarzy

Doradcy metodyczni

Jednym ze statutowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspomaganie i koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia…

0 Komentarzy
Close Menu