UWAGA: w okresie ferii zimowych Ośrodek pracuje do godziny 18.00

W okresie ferii zimowych, tj od 14-27 stycznia 2019 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu pracuje do godziny 18.00.

Dyrekcja ODN W Kaliszu

Close Menu