Konsultanci

 

  1. Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół.
    Najważniejszym celem pracowni jest projektowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej.
  2. Pracownia Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia.
    Głównym zadaniem pracowni jest koordynowanie i doskonalenie pracy nauczycieli doradców metodycznych.
  3. Pracownia Informacji Pedagogicznej i Technologii Cyfrowych.
    Najważniejszym zadaniem pracowni jest gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznej, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, opracowywanie baz danych oraz wydawnictw Ośrodka.

Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół

Close Menu