Finał XII Konkursu Wiedzy o Sztuce – Sztuka Klasycyzmu

29 maja 2017 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się finał XII Konkursu Wiedzy o Sztuce – Sztuka Klasycyzmu. W konkursie wzięło udział 37 uczniów z 8 gimnazjów, do finału zakwalifikowało się 14 uczniów z 7 gimnazjów z terenu południowej Wielkopolski. Zadaniem finałowym było przedstawić prezentację na wylosowany wcześniej temat z zakresu sztuki klasycyzmu.

Komisja Konkursowa w składzie:

  • dr Iwona Barańska – wykładowca historii sztuki Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu, UAM w Poznaniu
  • mgr Kalina Grabińska – kierownik Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
  • dr Małgorzata Juda-Mieloch – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
  • dr Piotr Molenda – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

nagrodziła następujące osoby:

I miejsce

Adrianna Kołak, Gimnazjum w Kościelnej Wsi, nauczyciel Dorota Różańska

II miejsce

Paulina Młynarczyk, Gimnazjum w Kościelnej Wsi, nauczyciel Dorota Różańska

III miejsce

  • Wiktoria Przybył, Zespół Szkół w Blizanowie, nauczyciel Agnieszka Jurek;
  • Julia Wiatrowska, Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym, nauczyciel Maria Marciniak;
  • Karina Rutkowska, Zespół Szkół nr 10 w Kaliszu, nauczyciel Małgorzata Machlańska

Wyróżnienia

  • Paulina Mikołajczyk, Gimnazjum w Krążkowach, nauczyciel Justyna Marczak;
  • Gabriela Borselle, Zespół Szkół nr 10 w Kaliszu, nauczyciel Małgorzata Machlańska;
  • Małgorzata Czarnecka, Zespół Szkół nr 10 w Kaliszu, nauczyciel Małgorzata Machlańska

Nagrody zostały ufundowane przez Stowarzyszenie „Nasze Kaliskie” oraz Gminną Publiczną Bibliotekę w Blizanowie. Organizatorem konkursu był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i doradca metodyczny w zakresie plastyki – Ewa Kowalczyk-Wiśniewska.

Close Menu