Zasady płatności za szkolenia obowiązujące od 1.01.2017 r.

  1. Od 1.01.2017 r. nie będą przyjmowane wpłaty za szkolenia w formie gotówkowej.
  2. Przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik winien zaktualizować (zmodyfikować) dane płatnika w ISOS.
  3. Żądanie wystawienia faktury należy zgłosić na adres e-mail: ksiegowosc@odn.kalisz.pl lub telefonicznie nr 62/7676 305. Faktura dla płatnika VAT (placówka-jednostka miasta/gminy, inna jednostka) lub na żądanie osoby fizycznej zostanie wystawiona w dniu szkolenia i winna być odebrana w Księgowości ODN pok.15 do godz. 15.30, w soboty w godz. 8.00-12.00
  4. Kwotę odpłatności należy wpłacić przelewem w miesiącu realizacji szkolenia, nie później niż na 3 dni przed terminem zajęć na rachunek:
    ODN w Kaliszu BZ WBK SA O/Kalisz 14 1500 1432 1214 3004 9255 0000, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika i symbolu szkolenia.
    Płatnicy VAT dokonują zapłaty w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.
  5. Zwroty wpłat w przypadku rezygnacji ze szkolenia, po złożeniu wniosku w Księgowości ODN Kalisz, będą dokonywane na bieżąco, najpóźniej do 3 dnia następnego miesiąca, po miesiącu wpłaty na rachunek ODN.
Close Menu