Wsparcie procesowe szkół i placówek oświatowych

Przygotowaliśmy ofertę, której celem jest kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły / przedszkola / placówki. Polega ono na diagnozowaniu (z radą pedagogiczną i dyrektorem) potrzeb i wypracowaniu konkretnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności działań…

0 Komentarzy
Close Menu