Struktura

 1. Dyrektor ODN
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 3. Pełnomocnik do spraw „Systemu Zarządzania Jakością” ISO 9001:2008 (Norma PN-EN 9001:2009).
 4. Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół.
  Najważniejszym celem pracowni jest projektowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej.
 5. Pracownia Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia.
  Głównym zadaniem pracowni jest koordynowanie i doskonalenie pracy nauczycieli doradców metodycznych.
 6. Pracownia Informacji Pedagogicznej i Technologii Cyfrowych.
  Najważniejszym zadaniem pracowni jest gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznej, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, opracowywanie baz danych oraz wydawnictw Ośrodka.
 7. Dział Ekonomiczno-Finansowy
 8. Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dyrektor

Jarosław Wujkowski
tel. 887 081 841
e-mail: jaroslaw.wujkowski@odn.kalisz.pl
pok. nr 24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jerzy Szukalski
tel. 887 081 842
e-mail: jerzy.szukalski@odn.kalisz.pl
pok. nr 24

Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół

Close Menu