Struktura

Dyrektor ODN Wicedyrektor ODN Pełnomocnik do spraw „Systemu Zarządzania Jakością” ISO 9001:2008 (Norma PN-EN 9001:2009). Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół. Najważniejszym celem pracowni jest projektowanie, organizowanie i prowadzenie…

0 Komentarzy
Close Menu