Sieci

 

Sieci współpracy i samokształcenia

dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych

 

Nazwa sieci

Symbol

Nazwisko koordynatora

Obszar działań

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

SWS/01/01

Danuta Grzanka
danuta.grzanka@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Lektury w zreformowanej szkole podstawowej SWS/02/01 Małgorzata Juda-Mieloch
malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Motywacja do nauki języka angielskiego SWS/03/01 Małgorzata Wrotkowska
malgorzata.wrotkowska@odn.kalisz.pl
cała Wielkopolska
Nauczyciele historii SWS/04/01 Piotr Molenda
piotr.molenda@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Nowa podstawa programowa z WOS-u SWS/05/01 Jarosław Wujkowski
jarosław.wujkowski@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Szkolni doradcy zawodowi SWS/06/01 Anna Piotrowska
anna.piotrowska@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Nauczyciele przedmiotów zawodowych SWS/07/01 Anna Piotrowska
anna.piotrowska@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Cyber bezpieczeństwo dzieci i młodzieży SWS/08/01 Jarosław Wujkowski
jarosław.wujkowski@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Koordynatorzy szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych SWS/09/01 Sylwia Melka
sylwia.melka@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Uczeń w zespole rówieśniczym SWS/10/01 Agnieszka Ciekalska
agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Akademia młodego dyrektora SWS/11/01 Danuta Grzanka
danuta.grzanka@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Pedagodzy południowej Wielkopolski SWS/13/01 Sylwia Melka
sylwia.melka@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Myślenie wizualne w szkole SWS/14/01 Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
ewakowal@op.pl
południowa Wielkopolska
Nauczyciele plastyki SWS/15/01 Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
ewakowal@op.pl
powiat kaliski
Edukacja wczesnoszkolna SWS/16/01 Małgorzata Kraszkiewicz
mada135@wp.pl
powiat kaliski
Informatyka w szkole SWS/17/01 Elżbieta Marchwacka
marchwa@poczta.onet.pl
powiat kaliski
Nauczyciele wychowania fizycznego SWS/18/01 Tomasz Kosiński
tomasz.doradca@interia.pl
powiat jarociński
Poloniści z gminy Przygodzice SWS/19/01 Hieronim Duczmal
hduczmal@wp.pl
gmina Przygodzice
Poloniści powiatu jarocińskiego SWS/20/01 Beata Udzik
b_udzik@poczta.fm
powiat jarociński szkoły ponadgimnazjalne
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych SWS/21/01 Urszula Wierucka
ulawierucka@wp.pl
powiat kaliski
Nauczyciele wychowania przedszkolnego Miasta i Gminy Jarocin SWS/22/01 Beata Włoch
beatawloch@poczta.onet.pl
miasto i gmina Jarocin
Programowanie w szkole SWS/23/01 Wojciech Kos
wojciech.kos@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska
Ochrona danych osobowych SWS/24/01 Jerzy Szukalski
jerzy.szukalski@odn.kalisz.pl
południowa Wielkopolska

Szczegółowe informacje i rejestracja w ISOSie

Close Menu