Doradcy

Jednym ze statutowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspomaganie i koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. (Dziennik…

0 Komentarzy
Close Menu